Benchmark

Een standaard, of een set standaarden, die als referentiepunt gebruikt wordt om ‘performance’ of een kwaliteitsniveau te evalueren. Benchmarks kunnen voortvloeien uit de ervaring van een bedrijf, de ervaring van andere bedrijven in dezelfde sector, of uit wettelijke vereisten, zoals milieuwetgeving.