Return on Investment

Dit is een manier om de efficiëntie te meten van een investering of om de efficiëntie van verschillende investeringen te vergelijken. Om de ROI te berekenen, deel je de opbrengst (return) van een investering door de kost: het resultaat is een percentage of een ratio. Om twijfel te vermijden: er bestaat niet zoiets als ‘niet-financiële ROI’. Wanneer deze term gebruikt wordt, probeert men waarschijnlijk het belang van niet-financiële metingen en hun cruciale rol in business performance management te benadrukken.