Reach and frequency

Reach and Frequency (bereik en frequentie) – een vaak voorkomende manier om het succes van een campagne te meten, voornamelijk gebruikt en aanvaard bij het adverteren. De verhouding van bereik en frequentie is het gemiddelde aantal keren dat elke persoon bereikt werd door of blootgesteld werd aan de boodschap.