Mediatypes

Media wordt vaak onderverdeeld in verschillende types, meestal als volgt:

  • Radio en televisie
  • Sociale media
  • Geschreven pers
  • Online media

In de context van adverteren, kan media ook als volgt onderverdeeld worden:

  • Traditionele media, bestaande uit radio, televisie en de geschreven pers
  • Nieuwe media, waartoe alle digitale media behoren, zoals sociale en online media.