Meting

Het meten van iets, vaststellen hoe groot het is, een aantal of een graad van iets vaststellen door een instrument of toestel te gebruiken. Men kan ook het belang, het effect of de waarde van iets inschatten.