Impressions

Impressies zijn het aantal keren het doelpubliek (inclusief dubbels) werd blootgesteld aan een boodschap binnen een bepaalde periode. Dit wordt berekend door het aantal mensen die ze mogelijk hebben ontvangen (reach) te vermenigvuldigen met het aantal keren (frequency) dat ze er mogelijk werden aan blootgesteld. In visuele media kunnen impressies ook ‘kijkmogelijkheden’ genoemd worden. Het woord “mogelijk” is belangrijk omdat deze meting enkel rekening houdt met wie iets gezien kan hebben – niet met wie daadwerkelijk iets gezien heeft, verstaan heeft, of actie heeft ondernomen.