Engagement rate

Engagement rate is een populair meetinstrument gebruikt in sociale media om de omvang van de interactie – likes, shares, commentaren – te beschrijven die gegenereerd wordt door bepaalde ‘content’ (inhoud). Zie ook engagement