FAQ

FAQ

Is het mogelijk om de publicitaire waarde van een webartikel te berekenen ?

Methodologie voor het berekenen van de publicitaire waarde van de online-artikels en de blogs (IPR methodologie - Institute for Public Relations)

Deze methodologie baseert zich op de volgende criteria om deze waarde te berekenen: 

  • Het aantal bezoekers van de website gedeeld door 1000  
  • De gemiddelde CPM van een banner (CPM = Kost per duizend contacten): 25 € voor websites met minder dan 1.000 bezoekers per dag en 35 € voor websites met meer dan 1.000 bezoekers per dag.
  • De lengte van het artikel (in aantal woorden).

De formule telt dus drie stappen : 

  • Aantal bezoekers/1000 * KPD Banner
  • Aantal woorden in het artikel / 50 (= aantal woorden nodig om een banner te vullen)
  • De vermenigvuldiging van deze twee cijfers geeft een resultaat in €. 

Methodologie voor het berekenen van de publicitaire waarde van foto’s op Instagram of Flikr. 
Aan elke Instagram of Flikr foto wordt een waarde toegekend van 35 €.

Kan men de zoektermen van een actief abonnement wijzigen ?

De zoektermen kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd. Het volstaat om eventuele wijzigingen in het profiel te melden aan onze klantendienst (info@auxipress.be).
De wijzigingen worden de volgende dag doorgevoerd, op voorwaarde dat we de aanvraag ontvangen voor 16 u 30.