MediaTopics op 31 augustus 2016: Een overzicht van de mediatrends van de dag

 

De top 5 van de thema’s met de meeste media-aandacht op 31 augustus 2016

Sport

Sport blijft het grootste deel van de media-aandacht opeisen, ondanks een daling van 10% ten opzichte van gisteren. De media-aandacht valt terug op het niveau van het jaargemiddelde. De belangrijkste artikels gaan over het voetbal, de transfermarkt, tennis, golf en basketbal.

De Staat

De aandacht voor ‘Staat-Regering-Administratie-Politiek’ stijgt met 8% vandaag en bereikt opnieuw het gemiddelde niveau. België, openbare aanbestedingen, de Belgische politiek (zie hieronder) en de lokale politiek zijn de voornaamste onderwerpen.

Economie

De berichtgeving over de economische actualiteit neemt toe met 5% in vergelijking met gisteren. De aandacht blijft op het gemiddelde niveau door het nieuws over de boete voor Apple, ondernemingen en start-ups, belastingen en taksen (vennootschapsbelasting, kilometerheffing), toerisme, werkgevers, investeringfondsen, reclame (met betrekking tot de NMBS), de begroting, fiscaliteit, de daling van de inflatie, de banksector, de beurs, de automobielsector en de brouwerijsector.

Europa

De media-aandacht voor de Europese thematiek neemt toe met 19% ten opzichte van gisteren wat het thema meteen ook de sterkste stijger maakt van vandaag. Desondanks blijft de aandacht onder het gemiddelde. De stijging valt te verklaren door de berichtgeving over Frankrijk en de herschikking van de regering, Duitsland, TTIP, de Europese Unie en de Europese instellingen, Spanje en de regeringsvorming, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Nederland en Griekenland.

Tewerkstelling en sociale zaken

De top-5 van onderwerpen met de meeste media-aandacht wordt vandaag gesloten door het thema ‘Tewerkstelling en Sociale Zaken’. De media-aandacht neemt toe met 2% en blijft zo boven het gemiddelde hangen. De actualiteit in verband met tewerkstelling gaat over gevaarlijke beroepen en werkomstandigheden, werknemers en de vakbonden en pensioenen. Het nieuws over sociale zaken heeft dan weer betrekking tot het gezin en kinderen, verenigingen, de jeugd, ouderen en armoede.

De opwaartse trends in de media

De thema’s waarvoor vandaag de aandacht het meeste toeneemt zijn de volgende:

-       Europa (+19%): zie hierboven

-       Onderwijs (+18%): De media-aandacht voor onderwijs bereikt het hoogste niveau sinds het begin van de metingen in mei 2016. Dit valt te verklaren door de media-aandacht voor het begin van het nieuwe schooljaar, taalonderwijs, het Pacte d’excellence en de hervorming van het onderwijs, de examencommissie, het inschrijvingsdecreet (décret Inscription), burgerzinlessen, opleidingen en het hoger en universitair onderwijs.

-       Wetenschap, technologie en communicatie (+14%): De aandacht voor deze thematiek blijft boven het gemiddelde door de aandacht voor Apple en de ICT-bedrijven, de digitale ongeletterdheid in Wallonië en Vlaanderen, Internet, Facebook, de sociale netwerken, het onderzoeksbeleid en de Pokémon-mania.

-       Huisvesting en ruimtelijke ordening (+14%): Door deze stijging klimt de media-aandacht opnieuw tot boven het gemiddelde. De belangrijkste onderwerpen zijn huisvesting, kotstudenten, de woonmarkt, de steden (in verband met de lokale politiek en ruimtelijke ordening), mobiliteitsproblemen in steden (in verband met mobiliteit en wegenwerken), het platteland en sociale woningen.

-       Internationale zaken en migratie (+11%): De aandacht stijgt terug tot boven het gemiddelde door de migratiecrisis, de uitwijzing van Djellza (in Vlaanderen), Syrië en het Midden-Oosten en de Verenigde Staten.

De neerwaartse trends in de media

De thema’s die vandaag het meeste aan aandacht moeten inboeten zijn:

-       Mobiliteit (-29%): De aandacht zakt onder het gemiddelde. Toch is er nog aandacht voor de automobielsector, ongevallen en verkeersveiligheid, de wegen, wegenwerken en tunnels, zachte mobiliteit, openbaar vervoer en de NMBS, parkings en het parkeerbeleid in steden en de luchtvaartsector.

-       Milieu, energie en de voedingssector (-17%): Sinds enkele dagen verliest het thema aan aandacht en blijft het onder het gemiddelde hangen. De belangrijkste onderwerpen gaan over de voedingssector en voedselintoleranties, landbouw, dieren en dierenbescherming, fauna en flora, geologie, de aarde, het Antropoceen en de invloed van de mens op de natuur en het milieu.

-       Veiligheid en justitie (-14%): Na de uitvoerige berichtgeving over het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie gisteren, daalt de media-aandacht vandaag opnieuw onder het gemiddelde. De politie, ongevallen en hulpdiensten, de ambtenaren van het gerecht en de hervorming van het pro-Deo-systeem, criminaliteit, de rechtbanken en tribunalen, geweld, moorden en geweldpleging, gevangenissen en slachtofferhulp blijven wel in de actualiteit.

-       Gezondheid (-11%): De aandacht daalt weer onder het gemiddelde. De voornaamste onderwerpen zijn de medische centra, ziekenhuizen en medische infrastructuur, patiënten, gewonden en slachtoffers, medische spelers, zieken, kanker, drugs en roken.

De politiek

De politieke partijen

De politieke actualiteit stijgt met 4% vandaag en komt hiermee opnieuw boven het gemiddelde uit.

De drie partijen die de meeste media-aandacht krijgen, zijn: N-VA, CD&V en MR.

De partijen die het meeste zijn gestegen in media-aandacht ten opzichte van gisteren zijn:

-       DéFI (+249%)

-       Groen (+102%)

-       cdH (+56%)

-       Open Vld (+35%)

-       CD&V (+18%)

De partijen die het meeste zijn gedaald in media-aandacht ten opzichte van dit gisteren zijn:

-       PTB-PVDA (-67%)

-       VB (-57%)

-       PS (-31%)

De overheden en parlementen

Het federale niveau verliest een deel van de politieke actualiteit aan het Waalse niveau en de Franstalige Gemeenschap (vooral dan door cdH en Minister van onderwijs Marie-Martine Schyns), maar toch blijft het federale niveau de aandacht domineren.

-       Op federaal niveau wordt de media-aandacht gedeeld door N-VA en MR.

-       In Brussel wordt de aandacht verdeeld over PS, MR en cdH.  

-       In Vlaanderen delen CD&V en N-VA de mediataart.

-       In Wallonië gaat de aandacht naar cdH en PS.

De andere zaken waarvoor aandacht is in de media op 31 augustus 2016

-       Cultuur en media (+6%): De media-aandacht stijgt, maar blijft wel onder het gemiddelde. Het nieuws gaat over films, muziek, journalisten en de terugkeer van de media, de festivals, literatuur en de pers en cartoons.

-       Defensie en terrorisme (+2%): Ondanks de stijging en het nieuws over jihadi’s, IS en de militairen op straat, blijft de aandacht licht onder het gemiddelde.

-       Democratie, discriminatie, vrijheden, rechten en religie (-1%): Na het intense debat over de boerkini, vreemdelingenstemrecht en stemrecht voor Belgen in het buitenland, is de media-aandacht voor het thema gedaald en sinds twee dagen zelfs lager dan het gemiddelde. De belangrijkste onderwerpen zijn de representatieve democratie, genderbeleid en gelijkheid tussen man en vrouw en de nasleep van de affaire met de boerkini. 

Contact & abonnement (De gratis toegang eindigt op 1 september 2016): Tiffany Foucart, 02 550 10 10, Tiffany.foucart@auxipress.be.

Andere MediaTopics

Wekelijkse MediaTopics

Wekelijkse Media-aandacht voor de politieke partijen