Conferentie met David Favest in B19

Op dinsdag 6 februari vond in de B19 een conferentie plaats met David Favest, Marketing Director bij de MIVB. De voorbije twee jaar hebben David Favest en zijn ploeg een aantal kleurrijke marketingcampagnes gecreëerd, met als doel de band tussen de vervoersmaatschappij MIVB en het gewest Brussel te onderstrepen. Favest legt de nadruk op digitale communicatie als voornaamste communicatiemiddel! Hij is de bedenker van enkele succesvolle campagnes, onder meer de Go Easy infocampagne over het aankopen en herladen van de MOBIB-kaarten, het open data platform en de vernieuwde website van de MIVB. Favest zette ook de 40e verjaardag van de metro in Brussel in de kijker, met de innovatieve ‘Wunderground’-campagne.

Deze afterwork-conferentie werd ingeleid door Tiffany Foucart, Sales en Marketing Director bij Auxipress. Dankzij de expertise van Auxipress, kon zij een en ander verduidelijken over het aandeel van het thema mobiliteit in de totale media-aandacht.

Ze legde in haar analyse de nadruk op verschillende elementen:

  • De interesse in mobiliteit en transport neemt sinds twee jaar toe, wat aantoont dat dit een echt maatschappelijk vraagstuk is waarmee steeds meer rekening moet worden gehouden. Het mobiliteitsthema is aan het doordringen in een hele reeks andere aspecten van ons leven. Bedrijven nemen positie in over het thema, de ecologische uitdagingen worden steeds belangrijker. Dit verandert onze hele perceptie op de stad, deze problematiek heeft ook een directe invloed op de levenskwaliteit van de consument.
  • Wat betreft media-impact maakt mobiliteit vandaag 5% uit van de totale inhoud van de traditionele media. Ter vergelijking: In 2017 werd meer gesproken over mobiliteit dan over Europa (4%) of tewerkstelling (3%) in de Belgische pers. Binnen het mobiliteitsthema is er steeds meer aandacht voor het openbaar vervoer. Daarmee wordt bevestigd dat het openbaar vervoer een essentiële rol speelt en zal blijven spelen in de maatschappij.

  • De media-aandacht voor de MIVB nam tijdens het hele jaar 2017 toe, er was enkel een korte ‘mindere’ periode tijdens de zomervakantie, wat volkomen normaal is. De Franstalige pers had meer aandacht voor de MIVB (75% van het totaal) dan de Nederlandstalige media.

Visibilité médiatique STIB

Wanneer een gedetailleerde analyse opgesteld wordt van de media-aandacht voor de MIVB, wordt duidelijk dat het belangrijkste thema ‘transport en mobiliteit’ is: de relatie tussen het openbaar vervoer en de auto, vooral in Brussel.

Door zijn status van overheidsbedrijf, wordt het mediaprofiel van de MIVB ook sterk beïnvloed door de verschillende politieke actoren, die het bedrijf geregeld te vermelden in hun communicatie over mobiliteit zonder dat de Brusselse vervoersmaatschappij zelf de directe aanleiding is voor hun media-uitlatingen.

De uitdagingen die proactief door de MIVB zelf worden aangeduid zijn:

  • De veiligheid van de gebruiker, ook in verband met aanslagen en terreurdreiging.
  • De territoriale verankering van de MIVB, met andere woorden de impact van het bedrijf in de ruimtelijke ordening en de aanleg van de stad Brussel.
  • Het naar voren schuiven van het technologische aspect in de gebruikerservaring, vooral de nieuwe betalingsmethodes en de digitalisering van het bedrijf. Daar moet bij vermeld worden dat digitalisering een van de trends is die het sterkst is toegenomen in 2017, over alle sectoren heen.
  • Cultuur neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen het media-universum van de MIVB, met bijzondere aandacht voor de culturele ervaring in de metro.

David Favest

De nominatie van David Favest als “Marketeer of the Year” kreeg ook veel aandacht in de media, en droeg ook bij tot de positieve aandacht voor de MIVB. Het is in dat opzicht dat Stephan Salberter hem geïnterviewd heeft in de B19. Het was een boeiende vraag- en antwoordensessie die een tipje van de sluier lichtte over de geheimen van dit marketinggenie.

Favest en Salberter

De media-analyse werd uitgevoerd door de mensen van Auxipress.

Een korte samenvatting van de avond door Benoit Degrange :

Graphic facilitation with Minke - www.weareminke.com

Benoit Degrange STIB B19